Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vyhledávače

Vyhledávače jsou servery jako je např. Seznam.cz, Jyxo.cz, Google.com atd., kteří disponují obrovkou databází www stránek a informacemi o nich (slova která se na nich nacházejí atp.). Vyhledávače získávají tyto informace pomocí softwaru, kterému se říká robot. Roboti neustále procházejí internet, resp. odkazy www stránek, hypertextové odkazy stránek. Jednoduše řečeno: roboti prohledávají, procházejí www stránky, získané informace z těchto stránek zpracovávají do databáze (tzv. indexují), až po tomto procesu zpřístupní vyhledávač tyto informace jeho uživatelům. Je nutností aby vaše stránky procházel robot, jinak tyto stránky vyhledávač nenalezne. Robot není  žádný hlupák, je to velmi inteligentní software,  který si pamatuje mnoho podstatného, mj. i kde vše byl, aby se mohl následovně vrátit a podívat se zda www stránce nenastala nějaká změna, čím více aktualizujete stránky, tím častěji se vrací. Internet je tak obrovké médium, takže roboti nestíhají prohledávat veškeré www stránky, v podstatě se dá říci, že roboti prohlédnout pouze minimum existujících stránek. Pokud chcete nějakým způsobem robota přilákat na své stránky, tak vložte na vaší stránku hypertextový odkaz typu např. přidat odkaz, nebo anglicky add link. V případě, že chcete určovat chování robota na vašem webu, tak to lze pomocí tagu META, ALL - zpracovat vše,  NOINDEX - neindexovat, INDEX - indexovat, NOFOLLOW - nenásledovat odkazy, FOLLOW - následovat odkazy. Je možno i kombinovat, tedy např: <META NAME="robots" CONTENT="index,follow">. 

Nejkvalitnějším vyhledávačem v česku je rozhodně Centrum.cz (rok 2007), který používá vlatní technologii vyhledávání, kterou neustále zdokonaluje (viz. níže).

 

Google.com (česky: gúgl)

Google je celosvětově nejuznávanějším a nejkvalitnějším vyhledávačem na světě, který vytvořil v roce 1996 Larry Page ve spolupráci Sergejem Brinem. V současnoti Google vlastní Americká společnost Google, Inc., se sídlem v Mountain View v Silicon Valley jižně od San Franciska v Kalifornii. Rozhraní Google je v mnoha světových jazycích včetně češtiny. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen i pobočkou v ČR. Google se mj. přemístit i do Číny, kde se však musel podřídit tamním zákonům. Zřejmě jde o to, že Čínský Google vyhledávač blokuje nepohodlné odkazy, které vadí místnímu režimu. Google zaměstnává ty největší odborníky nejen z USA. Popularita Google rok od roku neustále stoupá a Google se stáva celosvětově velmi oblíbeným vyhledávačem.

 

Proč je Google tak dobrý?

Google dokáže všestraně prohledávat webové stránky, tedy především text webu, obrázky, usenetové skupiny, zpravodajské servery, ostatní vyhledávače, nabídky on-line prodejeatp.). V roce 2004 se prováděla studio v níž bylo zjištěno, že Google dokázal hledat v 4.28 miliardách stránkách, 800 milionech obrázků a 885 milionech zpráv v diskusních skupinách.

 

Jak Google vyhledává?

To vědí pouze odborníci v Google, nicméně je to zřejmě takto:

 1. Bere v úvahu velikost webu, zajímají ho ty vetší.

 2. Hodně záleží na počtu nalezených slov, tedy pokud Google najde v titulku a textu, potom to má pro něj velkou váhu a zařadí ho prvním místům ve výsledku vyhledávání.

 3. Rozhodně co Google  zajímá je Google PageRank, který má každá stránka. Pagerank je číslo,které si Google přiřadí ke každé stránce, vyjadřuje věrohodnost, důležitost, kvalitu dané stránky.

 4. Rodně také zaleží na tom,v jaké části webu se hledané slovo nachází, slovo v titulku najde Google nejdříve.

 5. Zprvu prohledává  text stránky, poté titulek, URL adresu atp.

 6. Nachází stránky i podle počítadla.

 7. Google si při vyhledávání zařazuje stránku do tématických skupin, tedy podle toho jaké stránky na ní odkazují tak on odkazuje na ně.

 

 Co vše s Google může nalést?

Vzhledem k tomu, že je Google nejlepším a nejkvalitnějším vyhledávačem na světě a vzhledem k tomu co vše dokáže, tak Google mnohdy nalezne data, soubory, informace atp., která mají být cizími zraky utajena! Při zprávně zadaném požadavku do Google vyhledávače můžete nalést např.  uživatelská jména a hesla, hledání vnitřních dat, získávat info ze síťových zařízení (např.tiskárny). Pomocí Google je možno vyhledávat děravost systémů, ovládat kameru třeba na druhém konci světa a mnoho jiného. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada administrátorů (nejen webových stránek), kteří svá data snad omylem, nevědomostí dávají k nalhlédnutí celému světu. S experimentováním a  s vyhledávacími možnostmi Googlu zjistíte, že zákoutí internetu nemusí být vždy tak temná, aby do nich cizí zraky nenahlédly.

Příkazy Google

Jak je již psáno, přes Google můžete nalést hotové poklady, klíč k těm pokladům je však potřeba znát příkazy, které vložíte do Google vyhledávače. Uvedu pár příkladů: site - Google vyhledává pouze v zadané stránce (např: site:hubi.estranky.cz), intitle - Google vyhledává dokumenty ( např. intitle:index.of.etc-vyhledává etc adresáře), inurl - Google vyhledává zadaný řetězec slov ve www adresách (např. inurl: javahry,filmy). Chcete Googlem vyhledávat empétrojky, pak tedy zadejte do Google příkaz: ?intitle:index.of? mp3 , za mp3 zadejce jméno zpěváka, skupiny, tedy např.: ?intitle:index.of? mp3 tatu. Chcete podívat kamerou třeba na druhý konec světa, pak zadejte do Google příkaz: intitle:"active webcam page" - Google vyhledá kamery s USB rozhraním, další příkaz: inurl:"ViewerFrame?Mode=" - Google vám vyhledá kamery Panasonic Network Camera atp. . Hledáte hesla z logu kanálu IRC, není problém, zadejte pouze do Google tento příkaz:  "sets mode: +k" . Google příkazů existuje celá řada, můžete jej různě kombinovat, a vymýšlet nové. To je jen na vaší fantazii.

Příkazy Gogole:

" " - vyhledávání výrazů i celých frází

- (jedna pomlčka) - eliminuje nevyskytování se zadaného výrazu ve výsledcích

. (tečka) - je zástupcem jednoho znaku

(znak plus) - eliminuje častý výskyt zadaného výrazu ve výsledcích

* (hvězdička) - je zástupcem libovolného výrazu

| - logika

site - vyhledávání v zadané www stránce

intitle - vyhledávání dokumentů obsahující zadaný výraz ve jméně

inurl - vyhledávání obsahující zadaný řetězec v www URL

allinurl - vyhledávání na stránky obsahující všechny zadané výrazy v URL

allintitle - vyhledává dokumenty obsahující všechny zadané řetězce v titulku

link - vyhledávání stránek obsahující odkazy na zadané umístění

allintext - vyhledávání dokumentů obsahující zadaný výraz v textu, současně neobsahující jej v popise, odkazech a URL

numrange - vyhledávání dokumentů obsahující ve svém obsahu číslo ze zadaného rozsahu

inanchor - vyhledávání stránek s odkazy obsahující v popise zadaný výraz

ext,filetype - vyhledávání dokumentů zadaného typu

 

Google není pouze vyhledávač

Google nabízí celou řadu služeb pro své uživatele, jen v krátkosti jmenujme ty nejdůležitější:

 • Gmail (freemail) - nabízí prostror 1GB, tento prostor stále narůstá. Od 7. února 2007 je Gmail volně registrovatelný i pro české uživatele. Předtím byl dostupný pouze díky systému pozvánek. Gmail nabízí i české protředí což je velké plus. Tímto bohužél chvála Gmailu končí, protože stejně jako celý Google vyhledávač, tak ani jeho Gmail nenabízí žádné soukromí jeho uživateli. Jde hlavně o službu Google Alert, tato služba umožňuje sledovat výsledky vyhledávání zadané fráze + zasílání výsledků e-mailem. Dále jde o službu Google Dance Tool, tato služba sleduje procházení Internetu GoogleBotem + výpočet PageRanku.

 • PageRank - v Google PageRank jde v podstatě o hodnocení webů. Zjednoduše lze říct, že PageRank je závislý na tom, kolik (hlavně těch  významných) stránek na tuto stránku odkazuje. Google neustále síť internet prohledává, pokud nalezne pro něj neznámou www stránku (také indexuje dokumenty např. v Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF,TXT atp.) , tak jej okamžitě uloží do své databáze, kde je analyzuje. PageRank má stupně od 1 do 10 (ten nejlepší je 10), jediný web který má č.10 je sám Google, jiný takové hodnocení nemá. Podle Google PageRanku se mj. řídí trh s doménamy, čím má doména vyšší Google PageRank, tak má vyšší cenu na trhu.

 • Google AdSense - jde o výdělek na internet prostřednictvím svého webu, na kterém umístíte script od Google, který zobrazuje reklamy. Jde o to, že návštěvníci klikají na reklamy, podle toho majitel webu dostane svou provizi. Možná si myslíte, že si svou provizi naklikáte samy, ale to hluboce mýlíte, v takovém přídě vám Google účet u AdSense zruší. Věřte, že Google má vysoce kvalifikované odborníky, který zjistí že na reklamu si klikáte sami a to i v případě, že máte dynamickou ip adresu (při resetu modemu jinou). Google zadává reklamy, které úzce souvisí se zaměřením webové stránky. Určitě je to dost efektivní inzerce a v současnosti asi nejlepší výdělek v síti internet. Další věcí je vůbec účet u Google AdSense získat, Google AdSense má spoustu nároků na web, kde budou umístěny jeho reklamy, např. hubi.estranky.cz tento účet nedostal ani po několika jeho úpravách (muselo by být odstraněno spoustu funkcí a částí hubi portálu, což jako administrátor zcela odmítám).

 • Další službou Google je strojový překlad webových stránek, který je nabízen v mnoha jazycích

Závěr o Google

Jak již bylo několikrát řečeno, tak Google je nejkvalitnější vyhledávač na světě, který ví o uživatelích internetu mnoho informací. Google neustále prohledává celou síť internet, takže veškeré jeho informace jsou vysoce aktuální. Já osobně využívám Google prakticky denně a jsem s nim velice spokojen, Google najde zkrátka všechno co potřebuju. Ale na druhou stranu si také uvědomuji, že Google je kus mého světa (a možné nejen toho virtuálního), zná můj počítač zná moje chování v síti, ví co vyhledávám,oč se zajímám, jakou mám ip adresu, jaký mám operační systém atp. .

 

 

Seznam.cz

Seznam.cz byl založen v roce 1996 Ivo Lukašovičem, který tento portál vlastní do dneška (2007). V současnosti (2007) je nejnavštěvovanějším českým portálem, vyhledávačem, navštěhuje ho přes 2. miliony návštěvníků denně, jeho domovskou stránku má nastaveno na svém počítači tisíce uživatelů internetu. V začátcích to však Ivo Lukašovič neměl jednoduché, musel čelit kritice okopírování tehdejšího katalogu Yahoo, tehdejší koncepct Yahoo byla zcela identická, jako na Seznamu, toto i sám Ivo Lukašovičem přiznává, že Yahoo mu byl vzorem. Seznam.cz  vlastní řadu dalších úspěšných webů, např. slavný chatový portál Lide.cz, dále potom Mapy.cz, Novinky.cz, Spolužáci.cz, Sport.cz, Super.cz, Novinky.cz a řadu dalších. Seznam.cz patří do slavné čtyřky (v začátcích to byla popuze slavná trojka- Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz. Slavná čtyřka vyhledávačů: Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz) v českém virtuálním světě, kde zaujímá v tomto pořadí první pozici. 

Začátky Seznamu

V začátcích to Seznam.cz, resp. Ivo Lukašovič, neměl vůbec jednoduché, ostatně jako každý podnikatel, proto Ivo Lukašovič sháněl investora, do oka mu padla švédská společnost Spray International. V lednu roku 2000 získává Spray International 30% podíl v Seznam.cz,  Spray International vložil do Seznam.cz 2 miliony dolarů. Peníze však Ivo Lukašovič (Seznam.cz) nedostal. Spray International tehdy odmítal částku uhradit, nicméně Lukašovič se s tímto nesmířil a vyvinul tlak na švédského velvyslance, který chtěl aby švédsko bylo zobrazováno v co nejlepším světle v ČR. Poté firma Spray International částku Seznamu uhradila a Seznam se "rozjel". Pokud to shrnu, tak v podstatě nebýt firmy Spray International, tak by Seznam.cz dosáhl toho čeho dosáhl.

Jak Seznam.cz vyhledává?

Seznam.cz vyhledává především, tak že v prvních místech zobrazí placené odkazy, to co opravdu hledáte je někde vzadu, neustále vám vnucuje něco co nepožadujete.

Seznam.cz upřednostňuje pouze a výhradně českou doménu CZ, ostatní domény (in, sk, org atp.) indexuje Seznam.cz (indexace - zjištění obsahu a uložení tohoto obsahu) pouze vyjímečně, a to i tehdy když máte web s takovou koncovkou zařazený v katalogu Seznamu. Pokud jde konkrétně o doménu IN, tak ji seznam indexuje vzácně, do fulltextového vyhledávání ji ani nelze zadat - zákaz ze strany Seznam.cz. Můžete si to vyzkoušet: zkuste přidat do fulltextového vyhledávání nějakou doménu s koncovkou IN (něco si vymyslete) a uvidíte, že se ukáže hláška - CHYBNĚ ZADANÉ URL. Podle mého názoru je to záměr Seznamu, alespoň tak logicky usuzuji, protože by jejich robot musel prohledávat veškeré tyto zahraniční domény, pokud bychom se bavili např. o doméně COM, tak by jejich robot musel kontrolovat všechny tyto weby a to by bylo pro Seznam zdržením. Na druhou stranu, ale když bezproblémů indexují zahraniční domény v podstatě všechny české vyhledávače, jako je např. Centrum.cz, Jyxo.cz, tak proč by to nemohl indexovat i Seznam? Zase dle mého názoru by to nebylo pro Seznam zas tak obtížné, ale peníze vévodí světem, protože zase logicky vzato, pokud Seznam.cz neindexuje zahraniční domény, tak majitelům těchto domén nezbývá nic jiného než si nějaký ten odkaz na Seznamu zaplatit a to je pro Seznam samozdřejmě výhodnější.

Jak tedy nejjednodušeji říci, jak Seznam.cz vyhledává? Rozhodně prohledává pouze české domény CZ, což je inkriminace ostatních domén, pro moderní vyhledávač něco nepřípustného. Pro Seznam má větší váhu web s českou doménou CZ, s minimálním obsahem a nulovou návštěvností, než zahraniční doména s velmi kvalitním českým obsahem, maximální návštěvností.

Závěr o Seznamu:

možná že tušíte, že Seznam.cz nemám rád (adminnistrátor hubi.estranky.cz), z mnoha již uvedených důvodů. Jde tedy především o dva relevantní důvody: zaprvé: neefektivní vyhledávání - v první řadě vám vyhledá placené odkazy, které vás nijak nezajímají, a zadruhé z důvodu neindexování zahraničních domén, to je opravdu neomluvitelný a nevídaný nedostatek Seznamu, o kterém je potřeba informovat veřejnost.

 

 

Centrum.cz

Centrum.cz vznikl v roce 1997, založením firmy NetCentrum, s.r.o., v roce 1999 bylo pak Centrum.cz spušněno na internetu, v roce 2000 vznikl Centrum.sk a v témže roce kupuje Xchat.cz, největší chatovací server v Česku. Před spuštěním samotného portálu uskutečnily majitelé (Ondřej Tomek a Oldřich Bajer-O&O) Centrum.cz reklamní kampaň s názvem Posviťte si na internet. V roce 2003 navštěvuje Centrum.cz přes milión návštěvníků, což je bezesporu velkým úspěchem. V roce 2004 vsadilo Centrum.cz na reklamu s Bobibem, která jim rozhodně přinesla mnoho nových uživatelů, později Centrum.cz vsazuje na pořad televize Nova Vyvolení, čímž se Centrum.cz zapisuje do paměti dalších uživatelů. Centrum.cz patří od roku 2002 do slavné čtyřky v Českém virtuálním světě, centrum zaujímá v tomto pořadí druhou pozici.  V roce 2001 získal prestižního ocenění Zavináč 2001 v kategorii "Nejlepší portál roku".

Jak Centrum.cz vyhledává?

Centrum.cz je dobrý vyhledávač, který dokáže vyhledávat nejen zadaný text, ale i obrázky a fotografie. Centrum.cz vyvíjí vlastní vyhledávací technologii, mj. jako jediný v ČR. Jednoduše řečeno: Centrum.cz vyhledává ve svém katalogu, čímž hledané výsledky doplňuje fulltextovým Morfeem (Morfeo.cz). Centrum.cz je takový malý český Google, který muže být do budoucna  srovnatelný se světovým Google v USA.

 Závěr o Centrumu:

Centrum.cz je velmi kvalitní český vyhledávač, rozhodně mnohem lepší než Seznam.cz.

 

Atlas.cz

Atlas.cz vznikl ve stejném roce, jako Centrum.cz, tedy v roce 1997. V roce 1999 vzniká společnost  Atlas.cz, a.s., v roce 2001 vstupuje do Atlasu investor s názvem Epic Holding. Díky Epic Holding byl Atlas.cz rozšířen na Slovensko a Ukrajinu ( atlas.sk, atlasua.net). Od roku 2003 Atlas.cz nabízí svým uživatelům připojení k internetu přes modem. Dobrým krokem kupředu podnikl Atlas.cz download Icq v češtině, toto podnikl v roce 2006 a rozhodně se mu to vyplatilo, protože mu to přineslo opravdu mnoho nových uživatelů. Atlas.cz zapadá do slavné české čtyřky ve virtuálním světě ČR, kde zaujímá 3 místo.

 

Jyxo.cz (česky: džykso)

Jyxo vyhledávač vlatní firma  Jyxo.cz, která mj. také vlastní Blog.cz (blogovací systém) a Mozek.cz. Jyxo poskytuje svůj vyhledávač mnoha dalším projektům. Něco jako Google poskytuje Jyxo.cz službu pro hodnocení stránek JyxoRank. Jyxo je součástí slavné české čtyřky ve virtuálním světě ČR, kde zaujímá 4 místo.

Jak Jyxo vyhledává ?

Jyxo vyhledává především v obsahu www stránek, dále DOC, PDF souborů. Jyxo je českým vyhledávačem, tak vyhledává i české časování, skloňování. Jyxo má takovou kontolu pravopisu, tedy pokud zadáte nějakou pravopisnou chybu,tak vám Jyxo nabídne správný tvar slova. 

Závěr o Jyxo vyhledávači

Jyxo není špatný vyhledávač a já osobně ho mám svým způsobem rád, zejména tehdy když chci vyhledat něco na Blog.cz. Jyxo má své postavení ve virtuálním světě a rozhodně ho nelze z tohoto světa přehlížet a podceňovat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář